Projekt "Miejsca ochrony przyrody w Polsce i we Francji."

II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach rozpoczyna rekrutację 28 uczniów
do zagranicznej mobilności edukacyjnej do Francji,
która planowana jest na kwiecień bieżącego roku.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w naborze!

W ramach przedsięwzięcia „Miejsca ochrony przyrody w Polsce i we Francji” (Places of nature protection in Poland and in France), planowany jest wyjazd 28 uczniów i 4 nauczycieli w dniach 7-20.04.2024 roku na mobilność, finansowaną przez Unię Europejską z programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna.

Projekt zakłada współpracę pomiędzy szkołami partnerskimi z dwóch krajów europejskich. W naszym przypadku rolę instytucji przyjmującej pełni francuska szkoła mieszcząca się w rejonie Lazurowego Wybrzeża. To tam już w kwietniu uczniowie zrealizują program edukacyjno-kulturowy.

Jego tematyka wiąże się z rozwinięciem m.in. kompetencji przyrodniczych, cyfrowych, kulturowych, społecznych, osobistych, językowych. Uczniowie w ramach przygotowań, jeszcze w Polsce, będą mieli za zadanie przygotowywać materiały dotyczące form ochrony środowiska w okolicach Pabianic i na terenie woj. łódzkiego. Podczas pobytu we Francji, podczas zajęć terenowych poznają piękno krajobrazu i warunki przyrodnicze regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur, a podczas warsztatów komputerowych opracowana zostanie strona internetowa, zawierająca materiały w formie cyfrowej wraz z video- i fotoreportażami terenowymi. Zajęcia prowadzone będą w międzynarodowych grupach polsko-francuskich w języku angielskim.

Oprócz zajęć merytorycznych uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział także w wycieczkach kulturowych, animacjach i atrakcjach. To okazja, by lepiej poznać ten region Francji oraz ich historię, kulturę i sztukę. Cele projektu to wzrost kompetencji kluczowych uczestników, jak i ogólne podniesienie poziomu wiedzy, a także wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o zmniejszonych szansach.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

ZAKRES WSPARCIA W PROJEKCIE

Udział w projekcie jest dla wszystkich 28 zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie koszty zostaną pokryte z dofinansowania przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna.
Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in. realizacja kursu przygotowawczego do mobilności, transport na trasie Polska-Francja-Polska, a także w miejscu odbywania mobilności, realizacja programu mobilności, udział w programie kulturowym, wyżywienie, zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenia.
Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym:
– 20 godzin zajęć z języka angielskiego
– 3 godziny zajęć z języka francuskiego
– 5 godzin zajęć pedagogicznych i kulturowych
– 10 godzin zajęć merytoryczno-tematycznych, związanych z przygotowaniem materiałów do osiągnięcia rezultatów projektu
– 2 godziny zajęć przedstawiających cele, filozofię i wartości programu Erasmus+.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że udział w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów tak, by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności.

REKRUTACJA

Do rekrutacji zapraszamy uczniów z klas drugich i trzecich.
Terminy:
– 14.02.2024 od godz. 8:00 – rozpoczęcie naboru
– 16.02.2024 do godz. 10:00 – koniec przyjmowania zgłoszeń
– 20.02.2022 do godz. 10:00 – wstępna lista zakwalifikowanych i rezerwowych
– 20.02.2022 do godz. 14:00 – możliwość odwołania się
– 21.02.2022 do godz. 15:00 – ostateczna lista osób zakwalifikowanych i rezerwowych


Aby wziąć udział w naborze, należy w sposób poprawny uzupełnić Kartę Zgłoszenia oraz złożyć ją w Sekretariacie Szkoły.
Za poprawny przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna.
Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentacji, w tym zwłaszcza Regulaminem oraz Programem mobilności: KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

REZULTATY

Aby poznać rezultaty pracy uczestników, zapraszamy do zapoznania się z poniższą stroną:

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE